News

Կիրակի, Նոյեմբեր 3, 2013-ին, Լաւալահայ համայնքը ապրեցաւ պատմական գեղեցիկ օր մը, երբ տարիներու երկար ծրագրումէ ետք, տեղի ունեցաւ Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ Հողօրհնէքի արարողութիւնը՝ նախագահութեամբ եւ ձեռամբ Թեմիս բարեխնամ Առաջնորդ, Տ. Խաժակ Սրբ. Արք. Յակոբեանի։ Եպիսկոպոսական Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ մատուցեց Թեմիս Առաջնորդ Սրբազան Հայրը...

ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՐԱՆԻ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍԵՐՈՒ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ Նախագահութեամբ Թեմիս Բարեխնամ Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Խաժակ Սրբ. Արք. Յակոբեանի եւ կազմակերպութեամբ Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Խորհուրդին, Շաբաթ, Նոյեմբեր 9, 2013-ին, տեղի ունեցաւ տարեկան Դպրաց Դասերու համագումարը, Ս. Նշան Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ հիւրընկալութեամբ եւ մասնակցութեամբ Թեմիս բոլոր եկեղեցիներուն։ Գէմպրիճի Հայ Կեդրոնի...

His Eminence, Archbishop Khajag Hagopian, Prelate, prays in honor of Remembrance Day, for all the men and women who served and continue to serve our country during times of war, conflict and peace. His Eminence emphasizes the importance of showing our gratitude for our rights and...

More than 150 people gathered for the Prelacy’s 8th annual Thanksgiving dinner, which was held under the Auspices of His Eminence, Archbishop Khajag Hagopian, Prelate, at the Montreal Armenian Community Centre’s Aharonian Hall on October 14, 2013. The traditional feast was organized by the...

  [sc_embed_player loops="true" fileurl="https://www.armenianprelacy.ca/wp-content/uploads/2013/09/Maghterk.mp3"]...

The Armenian Apostolic Church observes a five-day fast, called the Fast of the Holy Cross from September 9 through September 13, in preparation for the Feast of the Holy Church in view of the Holy Cross, which they celebrate on September 15. September 14 is observed...

Under the Auspices of His Eminence, Archbishop Khajag Hagopian, Prelate, the Armenian Prelacy of Canada’s Armenian Religious and National Education Councils, held a seminar for Armenian Sunday School teachers on August 24, 2013, at Prelacy in Montreal, Quebec. The seminar’s opening statement was delivered by...

Premier Kathleen Wynne, Ontario's 25th and first female Premierarrived at St. Mary Armenian Apostolic Church of Toronto on the evening of August 16, 2013, where she was greeted by His Eminence Archbishop Khajag Hagopian, Prelate, and Archimandrite Meghrig Parikian as well as members of the...

On Sunday, August 18, the Armenian Church will observed the Feast of the Assumption of the Holy Mother-of-God, which commemorates how St. Mary was taken up in body and soul, or “assumed,” into heaven. This was performed by Christ many years after His Ascension as...

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us