Welcome to Armenian Prelacy Website

 

 

Welcome to the Armenian Prelacy

 

The Prelacy of the Armenian Apostolic Church is affiliated with and under the jurisdiction of the Holy See of the Great House of Cilicia, located in Antelias, Lebanon.
His Holiness Aram I is the Catholicos of the See of Cilicia.
The Prelate

His Eminence Archbishop Papken Tcharian (baptismal name Hagop) was born in Beirut, Lebanon, in 1965, and received his primary education at the Hayashen Torkomian National Elementary School in Beirut.

Prelacy Churches

The Armenian Prelacy of Canada.

Publications of the Prelacy

Download monthly issue of LOUSAVORICH and quarterly issue of LOUYS.

 

 

Latest News

The origin of the Armenian Church dates back to the Apostolic age. According to the ancient tradition well supported by historical evidence, Christianity was preached in Armenia as early as the second half of the first century.

NEWS & EVENTS

               Ուրբաթ, 5 Մարտ 2021-ին, Հիւսիսային Ամերիկայի երեք թեմերու Առաջնորդները՝  Գերաշնորհ Տ. Անուշաւան Արքեպիսկոպոս Դանիէլեան (Արեւելեան Թեմ) Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս  Չարեան (Գանատայի Հայոց Թեմ) եւ Գերաշնորհ Տ. Թորգոմ Եպիսկոպոս Տօնոյեան (Արեւմտեան Թեմ), առցանց հանդիպում մը ունեցան: Հանդիպումը առիթ......

  «Եթէ Ես աշխարհ եկած չըլլայի…» (Յհ 15.22)  Յովհաննու Աւետարանին մէջ կը կարդանք վերոյիշեալ բառերը, որոնք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի շրթներէն արտասանուած բառերն են եւ մեզ կը հրաւիրեն մտածելու, թէ՝ ի՞նչ կը պատահէր, եթէ Ան չգար աշխարհ։ Ի՞նչ կը պատահէր եթէ Ան չծնէր Բեթղեհէմի մէջ։......

ARMENIAN PRELACY OF CANADA LAUNCHES ARTSAKH HUMANITARIAN CRISIS RESPONSE PROJECT Delegation Concludes Mission to Armenia    Montreal, December 21, 2020 – The Armenian Prelacy of Canada concluded the first phase of its humanitarian crisis response project aimed at alleviating the suffering of Artsakh residents forcibly......

Bookstore

All titles are available at the Armenia Prelacy of Canada office. For more information please contact us.

Lousavorich

Download current issue of LOUSAVORICH

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us