Welcome to Armenian Prelacy Website

 

 

Welcome to the Armenian Prelacy

 

The Prelacy of the Armenian Apostolic Church is affiliated with and under the jurisdiction of the Holy See of the Great House of Cilicia, located in Antelias, Lebanon.
His Holiness Aram I is the Catholicos of the See of Cilicia.
The Prelate

His Eminence Archbishop Papken Tcharian (baptismal name Hagop) was born in Beirut, Lebanon, in 1965, and received his primary education at the Hayashen Torkomian National Elementary School in Beirut.

Prelacy Churches

The Armenian Prelacy of Canada.

Publications of the Prelacy

Download monthly issue of LOUSAVORICH and quarterly issue of LOUYS.

 

 

Latest News

  • ՅԱՐՈՒԹԵԱՄԲ ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ  «Նորոգեցարուք նորոգութեամբ կենացս յարութեամբն Քրիստոսի Նոր ժողովուրդ»։ (Շարական) &n...

The origin of the Armenian Church dates back to the Apostolic age. According to the ancient tradition well supported by historical evidence, Christianity was preached in Armenia as early as the second half of the first century.

NEWS & EVENTS

ՅԱՐՈՒԹԵԱՄԲ ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ  «Նորոգեցարուք նորոգութեամբ կենացս յարութեամբն Քրիստոսի Նոր ժողովուրդ»։ (Շարական)   Այս տողերով, շարականագիր վարդապետը կը հրաւիրէ մեզի, փառաւորելու Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութեան տօնը։ Բայց մանաւանդ կը յորդորէ մեզի, նորոգուելու Քրիստոսի Յարութեան կեանքով, որպէս՝Քրիստոսի Նոր Ժողովուրդ։ Մարդկութիւնը Նոր Կեանք սկսաւ Յիսուս Քրիստոսով.  լսենք Անոր ջինջ......

Աւագ Երեքշաբթի, Տասը Կուսանաց, 30 Մարտ 2021 Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցի, Լաւալ Աւագ Հինգշաբթի, Ս. Պատարագ, Ոտնլուայ Եւ Խաւարման Գիշեր, 1 Ապրիլ 2021 Ս. Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցի, Մոնթրէալ Աւագ Ուրբաթ, Կարգ Թաղման, 2 Ապրիլ 2021 Ս. Աստուածածին Հայց. Առաքելական Եկեղեցի, Թորոնթօ Ճրագալոյց Ս.......

​Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Երուսաղէմ յաղթական մուտքին՝ Ծաղկազարդի տօնին առիթով, Կիրակի, 28 Մարտ 2021-ին, Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեան Ս. Պատարագ մատուցանեց եւ օրուան պատգամը փոխանցեց Լաւալի Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ մէջ: ​Ս. Սեղանին սպասարկեց Արժանապատիւ Տ. Յակոբ Քահանայ Գեադայեան:......

Bookstore

All titles are available at the Armenia Prelacy of Canada office. For more information please contact us.

Lousavorich

Download current issue of LOUSAVORICH

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us