Welcome to Armenian Prelacy Website

 

 

Welcome to the Armenian Prelacy

 

The Prelacy of the Armenian Apostolic Church is affiliated with and under the jurisdiction of the Holy See of the Great House of Cilicia, located in Antelias, Lebanon.
His Holiness Aram I is the Catholicos of the See of Cilicia.
The Prelate

His Eminence Archbishop Papken Tcharian (baptismal name Hagop) was born in Beirut, Lebanon, in 1965, and received his primary education at the Hayashen Torkomian National Elementary School in Beirut.

Prelacy Churches

The Armenian Prelacy of Canada.

Publications of the Prelacy

Download monthly issue of LOUSAVORICH and quarterly issue of LOUYS.

 

 

Latest News

The origin of the Armenian Church dates back to the Apostolic age. According to the ancient tradition well supported by historical evidence, Christianity was preached in Armenia as early as the second half of the first century.

NEWS & EVENTS

«Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ՏԻՊԱՐԸ ՊԷՏՔ Է ՆԵՐԹԱՓԱՆՑԷ ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ՀԱՅ ՄՕՐ ՍՐՏԻՆ ՈՒ ՀՈԳԻԻՆ ՄԷՋ»               Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին, ինչպէս նաեւ Թորոնթոյի Ս. Աստուածածին Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ անուանակոչութեան տօնին առիթով, Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեան, Կիրակի, 14 Օգոստոս 2022-ի......

Ուրբաթ, 5 Օգոստոս 2022-ի երեկոյեան, Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեան ներկայ գտնուեցաւ Ս. Յակոբ Ազգային Վարժարանի բազմավաստակ ուսուցիչ՝ Տիկին Սիլվա Գէորգեան-Քէօշքերեանի ողջերթի  երեկոյթին, որ կազմակերպուած էր Մոնթրէալի Ս. Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցւոյ Հովիւին ու Հոգաբարձութեան կողմէ, եւ Ազգային Առաջնորդարանիս «ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ»......

  Հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեանի եւ կազմակերպութեամբ Ազգային Առաջնորդարանիս Քրիստոնէական Դաստիարակութեան բաժանմունքին, Շաբաթ, 6 Օգոստոս 2022-ին, Քինկըսթընի մէջ տեղի ունեցաւ Թեմիս Կիրակնօրեայ դպրոցներու ուսուցչաց տարեկան աշխատանոցը՝ մէկտեղելով աւելի քան 30 ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ եւ դպրոցներու տեսուչներ։   Ներկայ էին......

Bookstore

All titles are available at the Armenia Prelacy of Canada office. For more information please contact us.

Lousavorich

Download current issue of LOUSAVORICH

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us