Welcome to Armenian Prelacy Website

 

 

Welcome to the Armenian Prelacy

 

The Prelacy of the Armenian Apostolic Church is affiliated with and under the jurisdiction of the Holy See of the Great House of Cilicia, located in Antelias, Lebanon.
His Holiness Aram I is the Catholicos of the See of Cilicia.
The Prelate

His Eminence Archbishop Papken Tcharian (baptismal name Hagop) was born in Beirut, Lebanon, in 1965, and received his primary education at the Hayashen Torkomian National Elementary School in Beirut.

AREC

The Armenian Prelacy of Canada’s, Armenian Religious Education Council’s (AREC) mission is to organize and implement Christian education projects within the jurisdiction of the Armenian …

Publications of the Prelacy

Download monthly issue of LOUSAVORICH and quarterly issue of LOUYS.

 

 

Latest News

The origin of the Armenian Church dates back to the Apostolic age. According to the ancient tradition well supported by historical evidence, Christianity was preached in Armenia as early as the second half of the first century.

NEWS & EVENTS

            Հինգշաբթի, 23 Յուլիս 2020-ին, Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեան այցելեց Գանատայի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանատուն եւ հանդիպում ունեցաւ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպան՝ Տիկին Անահիտ Յարութիւնեանի հետ: Ներկայ էր նաեւ Հիւպատոսը՝ Պրն. Արա Մկրտիչեանը:            ......

Սիրելի հաւատացեալ ժողովուրդ, Ինչպէս նախորդ յայտարարութեամբ տեղեկացուցած էինք, Գանատայի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանը աչալրջօրէն կը հետեւի Թագաժահրի (COVID-19) համաճարակի ընթացքին եւ Գանատայէն ներս այս առնչութեամբ առնուող պետական եւ եկեղեցական կանխարգիլման միջոցառումներուն։ Առ այդ, Թեմիս Կրօնական ժողովը, կը փոխանցէ հետեւեալ որոշումները՝ մեր ժողովուրդի զաւակներուն.- Ա. Այս......

Dear Faithful, As announced in our earlier press release dated March 12th, 2020, the Armenian Prelacy of Canada continues to follow the developments of the Coronavirus (COVID-19) with detail. At this time, following intense deliberations by our Religious Council, the following resolutions have been adopted......

Bookstore

All titles are available at the Armenia Prelacy of Canada office. For more information please contact us.

Lousavorich

Download current issue of LOUSAVORICH

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us