Welcome to Armenian Prelacy Website

North America, Youth gathering 2017

The origin of the Armenian Church dates back to the Apostolic age. According to the ancient tradition well supported by historical evidence, Christianity was preached in Armenia as early as the second half of the first century.

The Prelate

His Eminence Archbishop Papken Tcharian (baptismal name Hagop) was born in Beirut, Lebanon, in 1965, and received his primary education at the Hayashen Torkomian National Elementary School in Beirut.

AREC

The Armenian Prelacy of Canada’s, Armenian Religious Education Council’s (AREC) mission is to organize and implement Christian education projects within the jurisdiction of the Armenian …

Publications of the Prelacy

Download monthly issue of LOUSAVORICH and quarterly issue of LOUYS.

 

 

Prelate’s Banquet 2018

Հովանաւորութեամբ

Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի

Առաջնորդ

Գանատայի Հայոց Թեմի

 

«Առաջնորդի ընթրիք»

ի նպաստ Ազգային Առաջնորդարանին

 

Կազմակերպութեամբ

Առաջնորդարանի Կանանց Խորհուրդին

 

Ձեռնարկի Հովանաւոր

Տէր եւ Տիկին Շանթ եւ Ալին Ղազարեան

Թորոնթոյի Հայ Կեդրոն

Կիրակի, 4 Փետրուար 2018-ին

Երեկոյեան ժամը 5-ին,

 

Ձեռնարկի Հովանաւոր

Պրն. Գրիգոր Տէր Ղազարեան

Մոնթրէալի Հայ Կեդրոն

Կիրակի, 11 Փետրուար 2018-ին

Երեկոյեան ժամը 6-ին,

 

Մասնակցութեան սակ՝ $100.00

ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՓԱՌԱՏՕՆ

Հովանաւորութեամբ Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի, Շաբաթ, 3 Փետրուար 2018-ին, Գէմպրիճի Հայ Կեդրոնէն ներս տեղի պիտի ունենայ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՓԱՌԱՏՕՆը, կազմակերպութեամբ Ազգային Առաջնորդարանի Հայեցի Դաստիարակութեան Խորհուրդին։

 

Սոյն փառատօնին իրենց մասնակցութիւնը պիտի բերեն՝ Ս. Նշան Հայց. Առաքելական Եկեղեցին, Հայ Օգնութեան Միութեան «Մեղրի» մասնաճիւղը իր Շաբաթօրեայ Դպրոցով, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաուտներն ու մարզիկները, Հ.Յ.Դ. Պատանեկան Միութեան «Վարդան» եւ «Փոթորիկ» մասնաճիւղերը, ինչպէս նաեւ՝ Համազգայինի «Տաթեւ» մասնաճիւղը։

 

Փառատօնի ժամերն են՝ առաւօտեան 11-էն կէսօրէն ետք 3 եւ մուտքը ազատ է բոլոր փափաքողներուն համար։

Latest News

NEWS & EVENTS

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Գերապատիւ Տ. Գեղարդ Ծ. Վրդ. Քիւսպէկեան կը նշանակուի Առաջնորդական Փոխանորդ Գանատայի Հայոց Թեմի             Բարձր տնօրինութեամբ, Բարեխնամ Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի, Գերապատիւ Տ. Գեղարդ Ծ. Վրդ. Քիւսպէկեան կը նշանակուի Առաջնորդական Փոխանորդ, Գանատայի Հայոց Թեմին:       ......

ՄԻՕՐԵԱՅ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ՝ Հոգաբարձութեանց, Ազգային Երեսփոխաններու եւ Պատգամաւորներու Շաբաթ, 25 Նոյեմբեր 2017-ին, Հովանաւորութեամբ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի, Առաջնորդ Գանատայի Հայոց Թեմի, տեղի ունեցաւ Հոգաբարձութեանց, Ազգային Երեսփոխաններու եւ Պատգամաւորներու տարեկան խորհրդաժողովը, Քինկսթընի մէջ։ Առաջնորդ Սրբազան Հօր բացման աղօթքէն ետք, Թեմէն ներս գործող եկեղեցիներու հոգաբարձութիւնները փոխանցեցին իրենց......

On November 22, 2017, His Eminence Archbishop Papken Tcharian was joined by Very Rev. Father Vartan Tashjian to attend the Independence Day celebrations of the Republic of Lebanon, in Montreal. The invitation was extended by His Excellency Fadi Ziadeh , Consul General of Lebanon in......

Bookstore

All titles are available at the Armenia Prelacy of Canada office. For more information please contact us.

Lousavorich

Download current issue of LOUSAVORICH

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us