News & Events

Հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի եւ Կազմակերպութեամբ Ազգային Առաջնորդարանիս Հայեցի Դաստիարակութեան Խորհուրդին, Հինգշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2019-ին,...

    Հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեանի, Կիրակի, 6 Հոկտեմբեր 2019-ի երեկոյեան, «Le Chateau Royal» հիւրասրահին մէջ տեղի...

Շաբաթ, 5 Հոկտեմբեր 2019-ին, Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեան, Թէքէեան Մշակութային Միութեան «Յարութիւն եւ Սիմա Արզումանեան» սրահին մէջ ներկայ...

Հովանաւորութեմաբ եւ նախագահութեամբ Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեանի, Չորեքշաբթի, 25 Սեպտեմբեր 2019-ին, Քէպէքի Էսթերել քաղաքին մէջ, Թեմիս հոգեւորականաց դասը...

ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԵԱՆՑ ԾԻՐԷՆ ՆԵՐՍ Երկուշաբթի, 23 Սեպտեմբեր 2019-ին, Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեան, յատուկ հրաւէրով մը մասնակցեցաւ Քէպէքի Անկլիքան Եկեղեցւոյ...

Հովանաւորութեամբ եւ տնօրինումով Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեանին, 20-22 Սեպտեմբեր 2019-ին, Թեմիս Առաջնորդական Փոխանորդ Գերապատիւ Տ. Գեղարդ Ծայրագոյն Վարդապետ...

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us