News & Events

Հովանաւորութամբ եւ ներկայութեամբ Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի եւ կազմակերպութեամբ Թեմիս Ազգային Վարչութեան, Շաբաթ 24 Նոյեմբեր 2018-ին, Քինկսթընի «DELTA...

            Հովանաւորութամբ եւ ներկայութեամբ Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի եւ կազմակերպութեամբ Թեմիս Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Խորհուրդին, Շաբաթ 24 Նոյեմբեր 2018-ին,...

Ամեակներն ու յոբելենական հանդիսութիւնները հանգրուաններ են, որոնց վրայ կանգ առնելով, նժարի վրայ կը դնենք ապրուած կեանք մը եւ վերանորոգ կամքով կը նայինք մեր...

Prelacy sponsors a playground for the community of Vahan Village in Armenia   Under the auspices of His Eminence Archbishop Papken Tcharian, a playground and...

Բաբգէն Արքեպիսկոպոս այցելեց Զօրամաս   Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեան ընկերակցութեամբ Գեղարքունիքի Մարզի նորընտիր Մարզպետ Իշխան Սաղաթելեանին եւ Ազգային Վարչութեան ատենապետ տիկին Ծովիկ Թերզեանին, այցելեցին...

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us