Հին Կտակարան.001

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ
«ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ ՏԱՆ ՄԷՋ» Ծրագիր

Ղևտացւոց գիրքը Աստուածաշունչի երրորդ գիրքն է, որ բաղկացած է 27 գլուխներէ:
Այս գիրքը կը ներկայացնէ ղևտացի քահանաներու համար նախատեսուած կանոններ և օրէնքներ:
Յետագային, հրեաները այս գիրքը անուաներ են ՛՛Քահանաներու Օրէնք՛՛ կամ ՛՛Ընծաներու Օրէնք՛՛:
Այս գիրքը ամբողջովին օրէնսդրական է, ուր զետեղուած են զոհաբերութեան, քահանաներուն, սնունդի,
հիւանդութիւններու, մաքրութեան և անմաքրութեան, ծէսերուն և տօներուն վերաբերեալ կանոններ:

  • Quiz

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us