Հին Կտակարան.001

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ
«ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ ՏԱՆ ՄԷՋ» Ծրագիր

Աստուածաշունչի չորրորդ գիրքը կը կոչուի Գիրք Թուոց, որ բաղկացած է 36 գլուխներէ: Գիրքը այսպէս
կը կոչուի երկու մարդահամարներու պատճառով, որոնք ներկայացուած են գրքի առաջին երեք գլուխներուն
մէջ: Միւս գլուխներուն մէջ կը պատմուի Իսրայէլի ժողովուրդի քառասուն տարի անապատային
դեգերումներու մասին, շարադրուած է օրէնքի բովանդակութիւնը: Գիրքը կը պատմէ նաև իսրայէլացիներու
և այլ ժողովուրդներու միջև տեղի ունեցած պատերազմներու մասին:

  • Quiz

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us