Quiz – Tuesday, November 2, 2021

Հին Կտակարան.001

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ
«ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ ՏԱՆ ՄԷՋ» Ծրագիր

Հին Կտակարանի գրքերուն մաս կը կազմէ Առակաց գիրքը, բաղկացած 31 գլուխներէ: Այս գրքի մեծ մասի
հեղինակը Սողոմոն թագաւորն է: Առակաց գիրքը կ՛ընդգրկէ կենցաղային և հոգևոր բովանդակութեան
խրատներ, որոնք կը սահմանեն մարդու գործնական կեանքի բարոյական չափանիշները:

Սողոմոնի առակները կը տարբերին ուրիշ ազգերու իմաստուն ասոյթներէն իրենց բնոյթով և կրօնական
ուղղուածութեամբ: Իրենց պարզութեան շնորհիւ այս առակները մատչելի են բոլոր տարիքի մարդոց և
կ՛օգնեն հասկնալ կեանքի իմաստը և ապրիլ աստուածահաճոյ կանքով:

  • Quiz

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us