Հին Կտակարան.001

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ

«ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ  ՏԱՆ ՄԷՋ» Ծրագիր

 

 

Ծննդոցը Աստուածաշունչի առաջին գիրքն է: Բաղկացած է 50 գլուխներէ: Ծննդոց գիրքը կը ներկայացնէ աշխարհի ստեղծումէն մինչև Իսրայէլացիներու Եգիպտոս հաստատուելու պատմութիւնը:

 

Այս գրքին մէջ մանրամասնօրէն ներկայացուած է մարդու ստեղծումը, Ադամի և Եւայի անհնազանդութիւնը և դրախտէն վտարումը, ջրհեղեղի և բաբելոնի աշտարակաշինութեան և նահապետների՝ Աբրահամի, Իսահակի, Յակոբի մասին պատմութիւնները:

  • Quiz

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us