Prelate Consecrated Church Icons at St. Nishan Church

Prelate Consecrated Church Icons at St. Nishan Church

IMG_9407 IMG_9349 photo-(9)_edited

On Sunday, November 9, 2014, His Grace Bishop Meghrig Parikian, joined the Armenian Community in Cambridge to bless the new icons of the St. Nishan Armenian Apostolic Church during Divine Liturgy.

On the eve of Saturday, November 8, 2014, Prelate Parikian joined the community for their annual Banquet at the Armenian Community Centre.11_edited 1[3] 1_edited[1]

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը Օծեց
Ս. Նշան Եկեղեցւոյ Սրբանկարները

Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպկ. Բարիքեան, այցելեց Գէյմպրիճ, Շաբաթ, 8 Նոյեմբեր 2014-ին, ուր տեղի ունեցաւ Ս. Նշան Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ տարեկան ճաշկերոյթը։ Կիրակի առաւօտեան, Սրբազան Հայրը ընկերակցութեամբ եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Հոգեշնորհ Տ. Գեղարդ Վրդ. Քիւսպէկեանին, օծեց եկեղեցւոյ սրբանկարները։

5_edited photo-2_editedIf you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us