Father Vartan visits the elderly

Father Vartan visits the elderly

IMG_0061Ուրբաթ, 23 Հոկտեմբեր 2015-ի առաւօտեան, Քարթիէվիլ Ծերանոց այցելեց Հոգեշնորհ Տ. Վարդան Աբղ. Թաշճեան, ընկերակցութեամբ Հ.Օ.Միութեան «Սօսէ» մասնաճիւղի վարչութեան եւ անդամներուն։
Հայր Սուրբը իւրաքանչիւրին հետ անհատաբար ծանօթացաւ եւ հաւաքական աղօթքներէ ետք հոգեւոր ապրում եւ ներշչում տուաւ տարեցներուն։ Հայր Սուրբը գնահատեց ՀՕՄ-ի աշխատանքն ու նուիրումը, յատկապէս մեր հայ տարեցներուն հանդէպ իրենց ցուցաբերած խնմաքին համար։

IMG_0026If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us