«Այսօր հրեշտակք յերկնից իջեալ տան զաւետիս մարդկան, յարեաւ խաչելեալն եւ յարոյց զձեզ ընդ ինքեան»։ «Այսօր հրեշտակները երկնքէն իջնելով մարդկութեան կ՛աւետեն, որ յարութիւն առաւ խաչեալը եւ իր հետ յարութիւն տուաւ ձեզի»։ (ՇԱՐԱԿԱՆ)   Շարականագիր վարդապետը Հրաշափառ Յարութեան աւետիսն է որ կը հնչեցնէ՝ Աւետիսը  ուրախութեան եւ ցնծութեան… Աւետիսը  Յաղթանակի ու Առաւել կեանքի… Աւետիսը  Յոյսի ու...

ARMENIAN PRELACY OF CANADA LAUNCHES ARTSAKH HUMANITARIAN CRISIS RESPONSE PROJECT Delegation Concludes Mission to Armenia    Montreal, December 21, 2020 – The Armenian Prelacy of Canada concluded the first phase of its humanitarian crisis response project aimed at alleviating the suffering of Artsakh residents forcibly displaced by Azerbaijan’s military...

«Առաջնորդի Ընթրիք»ը Գանատայի Հայոց Թեմի մեծ ընտանիքին համար կը յատկանշուի իւրայատուկ աւանդութեամբ մը, որ ի մի կը համախմբէ մեր Թեմի եկեղեցիներուն ծառայողները, Ազգային Առաջնորդարանին բարերարներն ու բարեկամները: Մոնթրէալի «Առաջնորդի Ընթրիք»ի աննախընթաց յաջողութիւնէն ետք, Օնթարիոյ եւ Թորոնթոյի եկեղեցիներուն հոգեւոր եւ աշխարհական ծառայողներն ու համայնքի մեծ ընտանիքը...

Տարիներու վրայ երկարող գեղեցիկ աւանդութեամբ մը, Ազգային Առաջնորդարանի հովանիին տակ գործող Մեծն Մոնթրէալի եկեղեցիներուն հոգեւոր եւ աշխարհական ծառայողները, ազգային բարերարներն ու Առաջնորդարանին բարեկամները, Շաբաթ, 26 Յունուար 2019-ի երեկոյեան, «Le Crystal» ճաշարանին մէջ ի մի խմբուեցան Թեմիս Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեանի հրաւէրով, ուր հարազատ...

Հովանաւորութամբ եւ ներկայութեամբ Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի եւ կազմակերպութեամբ Թեմիս Ազգային Վարչութեան, Շաբաթ 24 Նոյեմբեր 2018-ին, Քինկսթընի «DELTA Kingston Waterfront Hotel»-ին մէջ տեղի ունեցաւ Թեմիս Ազգային Երեսփոխաններու եւ ծխական շրջաններու Հոգաբարձութեանց միօրեայ խորհրդաժողովը, որ առիթ մը եղաւ խորհրդակցելու Թեմիս մարտահրաւէրներուն...

            Հովանաւորութամբ եւ ներկայութեամբ Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի եւ կազմակերպութեամբ Թեմիս Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Խորհուրդին, Շաբաթ 24 Նոյեմբեր 2018-ին, Քինկսթընի «DELTA Kingston Waterfront Hotel»-ին մէջ տեղի ունեցաւ Թեմիս սարկաւագներու եւ դպրաց դասերու միօրեայ համախմբում:             Հաւաքի բացման աղօթքն ու խօսքը արտասանեց Առաջնորդական...

Ամեակներն ու յոբելենական հանդիսութիւնները հանգրուաններ են, որոնց վրայ կանգ առնելով, նժարի վրայ կը դնենք ապրուած կեանք մը եւ վերանորոգ կամքով կը նայինք մեր դիմաց բացուող հորիզոններուն: Իսկ երբ նկատի կ’ունենանք ամբողջանուէր եկեղեցականի մը աւելի քան կէս դարու ծառայութիւնն ու կերտած վաստակը, կրնանք աներկբայօրէն հաստատել, որ...

Prelacy sponsors a playground for the community of Vahan Village in Armenia   Under the auspices of His Eminence Archbishop Papken Tcharian, a playground and a recreational space for the children in the Village of Vahan was sponsored by the Prelacy with a gracious donation from the...

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us