ՏՕՆ Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱՅԻ

Ս. Ստեփանոս Նախավկայ սարկաւագը մէկն էր այն եօթը երիտասարդ քրիստոնեաներէն, որոնք Երուսաղէմի Եկեղեցւոյ կողմէ սարկաւագ ընտրուեցան՝ ժողովրդին սպասաւորելու համար:

Ս. Ստեփանոս Սուրբ Հոգիի շնորհքներով ու զօրութեամբ լեցուն անձ մըն էր եւ Յիսուս Քրիստոսի մասին կը վկայէր ո՛չ միայն խօսքով, այլեւ՝ զարմանալի գործերով ու նշաններով:

Անոր քարոզներն ու յանդուգն կեցուածքները, իմաստութիւնն ու հաստատակամութիւնը գրգռեցին փարիսեցիներն ու դպիրները, եւ անոնք Ս. Ստեփանոսը, որպես հայհոյիչ եւ հերձուածող, դատապարտեցին մահուան:

Այսպիսով, Ս. Ստեփանոս եղաւ քրիստոնէական հաւատքի առաջին նահատակը, այդ իսկ պատճառով, քրիստոնէական եկեղեցին զայն կը կոչէ Նախավկայ Սարկաւագ։If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us