Prelate visits DSAGHGOTS

Prelate visits DSAGHGOTS

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐԸ՝
Այցելեց Ս. Յակոբ եեղեցւոյ Ծաղկոց

Pique-nique pour saluer les finissants 017
16 Յունիսի առաւօտեան, Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Սրբ. Արք. Չարեան, այցելեց Մոնթրէալի ՀՕՄ-ի Ծաղկոցը եւ ականատես եղաւ փոքրիկներուն ուրախութեան եւ ժպիտին, որոնք հայօրէն կ՚երգէին իրենց նուիրեալ ուսուցչուհիներուն հետ։

Թեմակալ Առաջնորդը հիւրընկալուեցաւ դպրոցի տնօրէնուհի՝ տիկին Սիլվա Քյոշկէրեանին կողմէ։If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us