Prelacy Hosts Annual Thanksgiving Dinner

Prelacy Hosts Annual Thanksgiving Dinner

IMAG0604Ազգային Առաջնորդարանի Տարեկան «Գոհաբանութեան Օր»ուան ընթրիք

Գանատայի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի տարեկան աւանդական Գոհաբանութեան Օրուան ճաշկերոյթը, Հովանաւորութեամբ Թեմիս Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Մեղրիկ Եպիսկ. Բարիքեանի եւ կազմակերպութեամբ Կանանց Խորհուրդին, տեղի ունեցաւ Երկուշաբթի, 13 Հոկտեմբեր 2014-ին, Մոնթրէալի «Աւետիս Ահարոնեան» սրահէն ներս։

Ձեռնարկի ընթացքին, տեղի ունեցաւ գեղարուեստական կոկիկ յայտագիր եւ պատուուեցան Տիրամայր Մարի Ալեէմէզեան եւ Երէցկին Շաքէ Իշխանեան։

Prelacy Hosts Annual Thanksgiving Dinner

More than 300 people gathered for the Prelacy’s annual Thanksgiving Supper, which was held under the Auspices of His Grace, Bishop Meghrig Parikian, Prelate, at the Montreal Armenian Community Centre’s Aharonian Hall on October 13, 2014.

This year’s traditional Thanksgiving feast was organized by the Prelacy’s Ladies Guild.

Prior to blessing the meal, Bishop Parikian expressed the importance of giving thanks and showing appreciation for all of our lives treasures year-round and ensuring that we don’t take our surroundings for granted, particularly our youth, family and community.

IMAG0606 IMAG0725_BURST008 IMAG0727_BURST004If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us