Mrs. Mary Deros Visited Prelate Parikian

Mrs. Mary Deros Visited Prelate Parikian

IMG-20141118-WA003Տիկին Մարի Տէրոս Այցելեց Առաջնորդ Սրբազան Հօր

Երեքշաբթի, 18 Նոյեմբեր 2014-ի առաւօտեան, Մոնթրէալի Քաղաքապետարանի Տեղակալ Տիկին Մարի Տէրոս պաշտօնական այցելութեամբ հանդիպեցաւ Գերաշնորհ Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպկ. Բարիքեանի հետ։

Հանդիպման ընթացքին, Առաջանորդ Սրբազան Հայրն ու Տեղակալ Քաղաքապետը լայնօրէն անդրադարձան Կրօնական եւ քաղաքապետական մակարդակի փոխ-համագործակցութեանց կարելիութիւններուն մասին։

Mrs. Mary Deros Visited Prelate Parikian

On Tuesday, November 18, 2014, Mrs. Mary Deros, Deputy Mayor of Montreal, visited His Grace Bishop Meghrig Parikian at the Prelacy Offices.

Prelate Parikian and Mrs. Deros significantly discussed issues related to religious concerns in Canada and community development projects.

IMG-20141118-WA000If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us