Լոյս տեսաւ ԳանատայիՀայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի «ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ՝ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՏԱՆ ՄԷՋ» կրօնական ամսաթերթի Դ. ՏԱՐԻ, Թիւ 12, Նոյեմբեր 2021 թիւը

Լոյս տեսաւ ԳանատայիՀայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի «ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ՝ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՏԱՆ ՄԷՋ» կրօնական ամսաթերթի Դ. ՏԱՐԻ, Թիւ 12, Նոյեմբեր 2021 թիւըIf you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us