ՍՐԲԱՊԱՏԿԵՐԻ ՕԾՈՒՄ

Կիրակի, 3 Սեպտեմբեր 2023։

Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոսի ձեռամբ օծուեցաւ Ս. Յակոբ Մծբնայ Հայրապետի նոր պատկերը։ Արուեստագէտ՝ Ռիթա Գէորգեան։ Նուիրատու՝ տ. եւ տիկ. Արման եւ Լիւսի Պէնօհանեան։ Պատկերը՝ ի յիշատակ իրենց մեծ ծնողին՝ Յակոբ Պէնօհանեանի, եւ ծնողին՝ Յակոբ Քէհեայեանի։If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us