Quiz – Tuesday, October 19, 2021

Հին Կտակարան.001

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ
«ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ ՏԱՆ ՄԷՋ» Ծրագիր

Սաղմոս կը նշանակէ բանաստեղծութիւն, հոգևոր երգ կամ օրհներգութիւն: 150 հոգևոր երգերի այս
ժողովածոյի զգալի մասը կը պատկանի Դաւիթ թագաւորի գրչին: Այդ իսկ պատճառով Սաղմոսարանը կը
կոչուի նաև իր անունով:

Սաղմոսները կը բովանդակեն զանազան որհուրդներ, որոնք կը վերաբերին Արարչին, արարչագործութեան,
Մեսիային, փրկագործութեան, բարեպաշտութեան և ապաշխարութեան: Անոնք կը փառաբանեն, կը գովերգեն
Տէրը, կը հայցեն անոր ներողամտութիւնը, կ՛ուսուցանեն, կը խրատեն և կը փոխանցեն մարգարէական
պատգամներ:

Հին Իսրայէլի աստուածպաշտութիւնը հիմնապէս կազմուած է եղած սաղմոոներէ:
Քրիստոնէական աստուածպաշտութեան մէջ ևս սաղմոսները կարևոր տեղ կը գրաւեն: Անոնք եկեղեցական
արարողութեան և ժամերգութեան հիմնական մասը կը կազմեն:

  • Quiz

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us