July 2017

On Friday, July 21, 2017, Archbishop Papken traveled to Vancouver, British Columbia, to spend the weekend with the Camp Sasoon kids and be present at the annual performing event.  Prelate was greeted at the airport by the church pastor Very Rev. Father Hrant Tahanian. The first...

ԲԱԲԳԷՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՅՑԵԼԵՑ MANOIR CARTIERVILLE Ուրբաթ, 14 Յուլիս 2017-ին, Բաբգէն Արքեպիսկոպոս, այցելեց Manoir Cartierville, ընկերակցութեամբ Հայ Օգնութեան Միութեան Սօսէ Մասնաճիւղի ատենապետուհի՝ տիկին Լիւսի Շահինեանի եւ Հոգեշնորհ Տ. Վարդան Վրդ. Թաշճեանի։ Ծերանոցին մէջ Սրբազան Հօր դիմաւորեցին Հայ Օգնութեան Միութեան Սօսէ Մասնաճիւղի «Տարեցներ Այցելող Յանձնախումբը» եւ բարի գալուստ մաղթեցին...

In a letter addressed to The Honourable Justin Trudeau, His Eminence Archbishop Papken Tcharian congratulated the Prime Minister on the occasion of the 150th anniversary of the Confederation and wrote: "Armenians have been contributing to the development of the nation for over 100 years, and...

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us