February 2014

ՀՈԳԵՇՆՈՐՀ Տ. ՎԱՐԴԱՆ ԱԲՂ. ԹԱՇՃԵԱՆ ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՄԲ ԿԸ ԺԱՄԱՆԷ ԼԱՒԱԼ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը ընդառաջելով Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Խաժակ Սրբ. Արք. Յակոբեանի խնդրանքին, տնօրինած է, որ Հոգեշնորհ Տ. Վարդան Աբղ. Թաշճեանը որոշ ժամանակով ստանձնէ Լաւալի Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ հովութիւնը, նկատի ունենալով, որ տեղւոյն...

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us