May 2013

Under the Auspices of His Eminence Archbishop Khajag Hagopian, Prelate, a special public presentation by Reverend Dr. Manuel Jinbachian and Very Rev. Father Housig Mardirossian on “The Bible and Nationality” took place in the evening of May 15th at the Montreal Armenian Community Centre. Reverend Dr....

The Catholicosate of Cilicia, in partnership with the Government of Artsakh, planned and sponsored a construction project to rebuild and revitalize the border village of Nor Ghazanchi (to be renamed NOR GILIGIA) located in the Martakert District, north of Stepanakert. The Armenian Prelacy of Canada...

Հովանաւորութեամբ Գերաշնորհ Տ. Խաժակ Սրբ. Արք. Յակոբեանի, Կազմակերպութեամբ Առաջնորդարանի Կանանց Խորհուրդին, Ուրբաթ, Մայիս 3, 2013-ի երեկոյեան, տեղի ունեցաւ ցուցահանդէս-վաճառք՝ արուեստագէտ ԿԱՐԷՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆԻ ստեղծագործութիւններուն: Ցուցահանդէսի հասոյթը պիտի տրամադրուի Հայեցի Դաստիարակութեան Խորհուրդի Մանկապատանեկան Հրատարակութեան Ծրագրին: [nggallery id=13]...

On May 9th, the Armenian Church celebrated the Feast of the Ascension of Our Lord Jesus Christ (“Hampartsoum” in Armenian). The day marks the ascent of our Lord into heaven, on the 40th day after his resurrection. According to Biblical scripture the Ascension took place in...

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us